top of page

Fester får förekomma på fredag, lördag & söndag till kl 01.00.

Städning efter fester kan ske dagen efter mellan kl 07.00 och 12.00.

Möten på vardagar och kvällstid längst till kl. 22.00.

 

Fakturering av hyran sker i samband med uthyrningen.

    

Anvisning 

Nyckel överlämnas efter överenskommelse och vid fest betalas depositionsavgift på 500 kr i samband med avtalsskrivning och återbetalas efter kontroll av att städning utförts. 

  

Ansvar 

Hyresgäst finns på plats när verksamheten bedrivs och ansvarar för att ordningsregler följs. Föreningen Laxnegården ansvarar inte för värdesaker och tillhörigheter som hyresgäst förvarar i lokalen. Om något skadas på anläggning eller inventarier skall detta anmälas till uthyraren 070-220 68 66 eller ordförande Lennart Anglered 070-555 35 87

Hyresgäst eller dennes försäkringsbolag är ersättningsskyldig för ev. skador.

  

Ordningsregler 

Rökning är förbjuden i lokalerna, rökning sker utomhus och hyresgästen ansvarar för att det är snyggt efteråt. Köket återställs i ursprungligt skick och använd utrustning skall vara diskad och inställd. Städutrustning finns i städförråd i ett av rummen. Se städinstruktion. 

Dörrar och fönster skall hållas stängda så inte kringboende störs.

Ansvarig person skall se till att lokalen lämnas i ursprungligt skick, belysning släckt, spis, kyl, frys och vattenkranar avstängda och fönster och dörrar stängda och låsta.

bottom of page