top of page

Medlemskapet innebär bland annat att du erhåller 20% i rabatt vid hyra av föreningslokaler, möjlighet att delta i föreningens olika verksamheter och vara med och påverka.

 

Föreningens främsta uppgift är att utöver förvaltning av byggnaden (Laxnegården), tillvarata medlemmarnas och Laxnebornas intressen. En viktig uppgift är också att initiera olika typer av verksamheter för att skapa ett intresse och engagemang för Föreningsgården. T.ex. att i större utsträckning verka för att såväl barn/ungdom som äldre, skall hitta till Laxnegården och utnyttja den.

Vår vision är att föreningsgården ska vara den naturliga samlingspunkten för de boende i Laxne med omnejd.

För att åtnjuta föreningsbidrag från Gnesta kommun ska föreningen också

 
A. aktivt arbeta mot droger, mobbing, våld, rasism, diskriminering och odemokratiska attityder.


B. aktivt arbeta för jämställdhet, integration, demokrati, folkhälsa och tillgänglighet.

bottom of page