top of page
Vatten och avlopp.png
NYA KOMMUNALA VA-AVGIFTER

En arbetsgrupp i Laxne har studerat VA-frågor och de nya taxorna. Därefter genomfört två dialogmöten med politiker respektive tjänstemän, samt ställt frågor på kommunfullmäktige November 2023. Utöver skrivelser till och svar från Gnesta kommun har uppföljningar och frågor skett per telefon i kontakter med politiker och tjänstemän på kommunen.

Ladda ner pdf-filer till dator eller mobil - spara först för att sedan läsa.

Tryck på bildsymbolen för respektive pdf för att spara ned pdf-filen.

2023-10-24 Skrivelse till Gnesta kommuns VA-enhet. En uppsättning frågor som politiker uppmanat arbetsgruppen ställa till Gnesta kommuns VA-enhet.

PDF.webp
LAXNE Klövetbron.jpg

Bro över Klövasundet

Den 20 januari 2023 stängde trafikverket av bron över Klövasundet på väg 876, mellan Gnesta och Laxne av säkerhetsskäl stängs bron av. Bron kommer att rivas i samband att trafikverket bygger en ny bro som beräknas vara klar december 2024.

Läs mer hos Trafikverket

2023-10-02 Trafikverket Projektpresentation: Länk Trafikverket

2024-04-11 Trafikverket karta: Länk Trafikverket

240411 Karta trafikverket Bron över Klövasundet.JPG
SN 5g mast.jpg

5G Mast i Laxne

En ny mobilmast planerades i Laxneskogen utan att konsekvenser var utredda. Masten skulle hamna i elljusspåret och den skog som används för rekreation.

5G Mast i Laxne.jpg
bottom of page