Föreningen Laxnegården Ytterbyvägen 4
646 91  Gnesta 

Tel.070-2206866 (Kerstin O)

Tel.070-5553587 Lennart A

för annonsering "Lokala förmågor" kontakta Madelaine Thibault madthibault@hotmail.com
 

                             1235156708 
                               

 

Bankgiro: 5975-8276   

                   

har du idéer ?

Vill du ordna ett evenemang?

Föreningen Laxnegården Ytterbyvägen 464691 Gnesta
BG 5975-8276Tfn: 070-340 35 77 E-post:laxnegarden@gmail.com